Sekretesspolicy

Sitet mitziemee.se är en del av Fair Fashionista ApS. Fair Fashionista ApS arbetar för att din integritet skall vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen när du besöker vår webbplats nästa gång.

 

Personuppgifter

Vi tar ansvar för alla personuppgifter – så som namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, födelsedata, etc. – som du lämnar till oss eller som vi får ta del av vid köp av varor och prenumerationer eller när du skapar ett personligt konto på mitziemee.se. Fair Fashionista ApS är personuppgiftsansvarig och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) och EU Direktivet 95/46/EC. Fair Fashionista ApS är registrerat som bolag i Danmark och uppgifter från mitziemee.se lagras inom organisationen i Danmark.

 

Hur använder vi informationen?

Genom att lämna dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, utföra kreditkontroll samt erbjudanden för marknadsföringsändamål. För att kunna ge dig relevanta erbjudanden och information kan vi komma att analysera dina personuppgifter.  Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig. Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

 

Vart kan man vända sig för att ta del av det som registrerats?

Du har rätt att kontakta oss för att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna skall rättas eller tas bort. Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ett registerutdrag över de person-uppgifter vi har registrerat om dig. Ansökan om registerutdrag görs skriftligen till Fair Fashionista ApS. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter i marknadsföringssyfte (t.ex. utskick av nyhetsbrev eller erbjudanden), Du kan kontakta oss antingen per brev till Fair Fashionista ApS, Højrupvej 149, 7000 Fredericia, Danmark, eller per e-post till hello@mitziemee.com.

 

Vem får tillgång till uppgifterna?

Vi förmedlar/säljer/byter aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Fair Fashionista ApS. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att uppfylla Fair Fashionista ApS åtaganden gentemot dig. Fair Fashionista ApS vidarebefordrar t.ex. adressuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser. Fair Fashionista ApS kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.


Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. På mitziemee.se skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som gör att all information som skickas mellan köparen och säljaren krypteras.


Kortköp

För att göra kortköp hos oss så säkert som möjligt skickas all information krypterad med SSL. Det betyder att informationen sker via en säker förbindelse och att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående.
Kortköp sker genom Stripe, som är en auktoriserad betalningsförmedlare som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Stripe behandlar din betalkortsinformation på korrekt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI. Detta innebär att dina betalningsuppgifter hanteras på ett mycket säkert sätt. När du handlar med kort förbehåller vi oss rätten att göra en personkontroll.


Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas och under efterföljande besök, hämtas från din dator. Fair Fashionista ApS använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part.
Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (session cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt i din dators minne och försvinner när du stänger din webbläsare.
Sessionscookies använder vi för att kontrollera om du är inloggad eller om du placerat en vara i din shopping bag, samt när du använder produktfiltreringen.
Du kan enkelt radera cookies från din dator via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns under ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator.
Observera att om du väljer att stänga av cookies kommer du inte att kunna ta del av alla funktioner på siten.


Tredjeparts cookies

Vi använder tredjeparts cookies för att samla in statistik i analysverktyg som Google Analytics och Core Metrics. De cookies som används är permanenta och temporära cookies (sessionscookies). De permanenta cookies lagras på din dator som längst i 6 månader.


Länkar

fair-fashionista.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.


Upphovsrätt

Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Fair Fashionista ApS


Personuppgiftsansvarig

Fair Fashionista ApS

Højrupvej 149 

7000 Fredericia

Danmark

CVR: 392727